Doručenie KURIÉROM aj ZÁSIELKOVŇOU od 3 € | Platba na DOBIERKU aj KARTOU | Doprava ZDARMA od 60 € !

Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Internetový obchod sportshouse.sk, spoločnosť Sports House Slovakia s.r.o., Branisková 1229/18, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka 40787/V, IČO: 50713671, DIC: 2120435449 („SPORTSHOUSE“), prevádzkovateľ internetového obchodu www.sportshouse.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Sports House Slovakia s.r.o., nemá ustanovenú zodpovednú osobu.

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

 

1.   Osobné údaje a ich spracovanie

1.1.  Kategórie osobných údajov

Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate. Všetky osobné údaje patria do kategórie bežných osobných údajov.


Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

Meno a kontaktné údaje. meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo

Demografické údaje - krajina

Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, objem poskytnutých služieb


Pokiaľ ste zaregistrovaný zákazník, zhromažďujeme:

Meno a kontaktné údaje. meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo,

Demografické údaje - krajina

Prihlasovacie údaje. Prihlasovacie mená a heslá. Nemáme prístup ku skutočnému heslu.


Pokiaľ od nás odoberáte Newsletter, zhromažďujeme:

Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa, krstné meno a priezvisko


Pokiaľ vyhráte v súťaži, zhromažďujeme:

Meno a kontaktné údaje - meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo, meno na sociálnych sieťach, v závislosti od typu súťaže aj súťažnú fotografiu/súťažnú odpoveď.


Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

Údaje z komunikácie medzi SPORTSHOUSE a zákazníkom

Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou SPORTSHOUSE (v rámci cookies)

 

1.2.  Účely spracovania osobných údajov:

    Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:

    Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, emailu, alebo zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na     splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).

    Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.

    Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo inou formou, aby sme vám pomohli s dokončením vašej     objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie alebo vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu vášho účtu. Ak ste     zaregistrovaný zákazník, informujeme vás o počte vernostných bodov. Ak u nás nakupujete ako nezaregistrovaný zákazník, spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý tkvie v oprávnenom záujme spoločnosti SPORTSHOUSE,     ako je opísané vyššie.

    Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to     všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim     právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.

    Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj na riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe osobitných právnych predpisov o súdnom alebo trestnom konaní.

    Účasť v súťažiach. Účastníci súťaže musia byť osoby staršie ako 15 rokov a svojou účasťou automaticky udeľujú organizátorovi (sportshouse.sk) svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov účastníkov súťaže na účely     súťaže jej priebehu, vyhodnotenia, vyhlásenia výhercov na sociálnych sieťach, zaslanie výhier výhercom a celkovej komunikácie s výhercami.  Účastníci súťaže berú na vedomie že poskytnuté osobné údaje účastníkov súťaže bude     organizátor súťaže spracúvať vo svojom informačnom systéme osobných údajov na účely priebehu, vyhodnotenia, vyhlásenia, zverejnenia a archivácie výsledkov tejto súťaže. Účastníci súťaže berú na vedomie, že meno, priezvisko alebo     meno na sociálnych sieťach organizátor súťaže zverejní v prípade výhry na svojich sociálnych sieťach.

        Svoju účasť v súťaže je možné kedykoľvek zrušiť buď odstránením zapájacieho príspevku na sociálnych sieťach alebo kontaktovaním zákazníckeho servisu (info@sportshouse.sk, +421 908 577 365), alebo priamo prostredníctvom profilov na     sociálnych sieťach

MARKETINGOVÉ PONUKY

•   Newsletter na e-mail (obchodné oznámenie)

•   Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili.

•   Z odoberania Newslettru sa môžete odhlásiť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile od nás. Na odhlásenie sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis (info@sportshouse.sk, +421 908 577 365) alebo ak ste zaregistrovaný zákazník, môžete sa odhlásiť aj vo svojom klientstkom konte na stránke www.sportshouse.sk..

•    V prípade, že odoberanie Newslettru odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.

•   Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich     produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo     právne účinky.

•   Ak ste registrovaný zákazník, spracovávame údaje na tento účel z dôvodu účasti vo vernostnom systéme.

•   Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.

•   Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou SPORTSHOUSE.

•   V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou SPORTSHOUSE, a to na účely zaistenia lepšej     prevádzky internetových stránok SPORTSHOUSE a na účely internetovej reklamy spoločnosti SPORTSHOUSE. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

1.3.  Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, alebo ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, účasti vo vernostnom systéme, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

a) poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy

b) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy

c) našim partnerom, vo vernostných schémach, do ktorých sa zapojíte

d) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát;

e) tretím stranám, napr. právnym zástupcom, súdom s cieľom vymáhania zmluvy s vami;

f) štátnym a verejným orgánom (napr. polícia, Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov)

spoločnostiam, ktoré nám poskytujú služby.

g) spoločnostiam, ktoré nám poskytujú služby (sprostredkovatelia – Google Analytics, Facebook)

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesieme za tieto spracovania zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

 

2.   Zákaznícke konto a nákup bez registrácie

a) V rámci registrácie na www.sportshouse.sk vám vytvoríme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj nedokončených objednávkach. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete takisto spravovať svoje osobné údaje a sledovať prehľad vernostných bodov.

b) Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie, t. j. ako neregistrovaný zákazník.

c) Máte právo zrušiť registráciu v kontaktovaním nášho zákazníckeho servisu (info@sportshouse.sk, +421 948 036 818) alebo ak ste zaregistrovaný zákazník, môžete zrušiť registráciu aj vo svojom klienttkom konte na stránke www.sportshouse.sk.


3.   Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

3.1.  Zabezpečenie osobných údajov

a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

b) U našich sprostredkovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

c) Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. SPORTSHOUSE nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, ibaže by túto situáciu SPORTSHOUSE priamo spôsobila.

3.2.  Obdobie spracovania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame

•    v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty

•    počas trvania registrácie a účasti vo vernostnom programe

•    1 rok od skončenia záručnej lehoty  v prípade riešenia potenciálnych sporov

•    v čase, počas ktorého je SPORTSHOUSE povinná ako prevádzkovateľ uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené spoločnosťou SPORTSHOUSE, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od     ich vystavenia.

•    Súhlas s marketingovými ponukami je platný 5 rokov alebo do jeho odvolania

•    Komunikácia 2 roky

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.


4.   Práva subjektov údajov

a) Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov a na ich kópiu. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

c) Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré SPORTSHOUSE potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky). K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

e) Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu.  Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.

f) Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

g) Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva.

h) Ak údaje spracúvame na základe súhlasu (čo nie je tento prípad) a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).


5.   Webové stránky

5.1.  Súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť tu. Súbory cookies využívame napr. na:

•správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku

•zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať

•čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách

•zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

 5.2.  Využitie súborov cookies

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

•analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú

•konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

•trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

•remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie

•esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

5.3.  Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android

Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/

5.4.  Odkazy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.

 

6.   Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese či zákazníckej linke uvedenej v päte týchto Zásad alebo prostredníctvom e-mailovej adresy shop@sportshouse.sk 

Kontakt: sportshouse.sk

Sports House Slovakia s.r.o.

Branisková 18, 040 01 Košice

Zákaznícky servis: +421 908 577 365  alebo shop@sportshouse.sk 


7.   Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 25. 5. 2018.